Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. - utsatt iverksettelse)

Prop. 106 L (2019-2020), Innst. 306 L (2019-2020), Lovvedtak 113 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 26.05.2020Innst. 306 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om å utsette iverksettelsen av endringer i yrkestransportloven. Endringene i loven handlet om bl a oppheving av behovsprøving for drosje. Forslaget ble vedtatt. Fristen for iverksettelse er derfor utsatt til 1. november 2020.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.05.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020