Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging

Status: Redegjørelsen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling forelegges for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang