Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet)

Prop. 137 L (2019-2020), Innst. 190 L (2020-2021), Lovvedtak 64 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 26.01.2021Innst. 190 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i deltakerloven og havressurslova (endringer i kvotesystemet). Stortingets flertall, bestående av representantene fra H, FrP, V og KrF, har gitt sin tilslutning til lovforslaget.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.01.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 09.02.2021