Overhalla kommune sender skriv datert 16. januar 1997 med uttalelse fra kommunestyret om sen avklaring av det økonomiske opplegget for kommunene for 1997

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.