Forslag fra Sp, SV og KrF: "Det henstilles til Regjeringen å redegjøre for hvordan man planlegger å trappe opp bistanden til helse og utdanning slik at målet om at hver av disse sektorene skal utgjøre minst 10 pst. av norsk bistand, kan oppfylles."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet