Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.02.2021 Innst. 219 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2021

   Debattert i Stortinget 16.02.2021
   Votert i Stortinget 16.02.2021