Forslag fra stortingsrepresentantene Johanne Gaup, Terje Sandkjær og Magnus Stangeland om at det etableres tverrfaglige ulykkeskommisjoner til å granske ulykker der tunge kjøretøyer er involvert

Dokument nr. 8:37 (1996-97), Innst. S. nr. 166 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johanne Sommersæter, Magnus Stangeland, Terje Sandkjær Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 22.04.1997 Innst. S. nr. 166 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1997