Forslag fra stortingsrepresentantene Gudmund Restad, Erna Solberg, Einar Steensnæs, Lars Sponheim og Stephen Bråthen om å sikre muligheten til å bli delvis uføretrygdet selv om man utøver aktivt eierskap

Dokument nr. 8:39 (1996-97), Innst. S. nr. 214 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Einar Steensnæs, Erna Solberg, Gudmund Restad, Lars Sponheim, Stephen Bråthen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP), (H), (KrF) og (Uavh) Innstilling avgitt 27.05.1997 Innst. S. nr. 214 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1997