Representantforslag om å oppheve spillmonopolet i Norge

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring/videokonferansehøring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@stortinget.no innen 21. januar 2021.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Roy Steffensen, Silje Hjemdal Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.2021 Innst. 241 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å oppheve spillmonopolet i Norge. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2021

   Debattert i Stortinget 11.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021