Endringer i retningslinjer for bruk av tilskudd til stortingsgruppene

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.11.2020 Innst. 92 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2020

   Debattert i Stortinget 24.11.2020
   Votert i Stortinget 24.11.2020