Rapport til Stortinget om Evaluering av Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26 mv.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Innstilling avgitt 26.11.2020 Innst. 112 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Rapport om evaluering av Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26 mv. Evalueringen var et tiltak Stortinget i 2017 vedtok å gjennomføre i etterkant av byggeprosjektet. Basert på anbefalingene i rapporten har Stortinget på forslag fra Stortingets presidentskap nå enstemmig vedtatt endringer i Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker som innebærer økt bruk av Statsbygg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2020

   Debattert i Stortinget 04.12.2020
   Votert i Stortinget 07.12.2020