Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.

Prop. 64 L (2020-2021), Innst. 323 L (2020-2021)

Status: Stortinget har behandlet lovsaken første gang. Avventer annen gangs behandling.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 25.03.2021 Innst. 323 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 13.04.2021
   Votert i Stortinget 13.04.2021