Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv.)

Prop. 64 L (2020-2021), Innst. 323 L (2020-2021), Lovvedtak 93 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 25.03.2021Innst. 323 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova, jf. Prop. 64 L (2020-2021) Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv. og Innst. 323 L (2020-2021). Endringene innebærer i hovedsak endringer i plan- og bygningsloven, særlig regelverket som gjelder for eksisterende byggverk. Videre medfører endringene regler for oppdeling av boenheter til hybler («hyblifisering») i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. Det er også vedtatt en endring i matrikkellova som presiserer muligheten for direkte dialog med eier eller annen rettighetshaver til eiendom om opplysninger som er registrert i matrikkelen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 25.03.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 27.04.2021