Finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand - Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder

Prop. 70 S (2020-2021), Innst. 281 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2021 Innst. 281 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra regjeringen om finansiering og utbygging av E18 på strekningen Tvedestrand - Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder, jf. Prop. 70 S (2020-2021) og Innst. 281 S (2020-2021)). Stortinget samtykket til at det gis tillatelse til låneopptak og innkreving av bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E18 på den aktuelle strekningen strekningen, i tråd med forslaget i proposisjonen. Videre ble Samferdselsdepartementet gitt fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen. Fullmakten kan Samferdselsdepartementet delegere til Vegdirektoratet og Nye Veier AS.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2021

   Debattert i Stortinget 22.03.2021
   Votert i Stortinget 23.03.2021