Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Anders Talleraas og Svein Ludvigsen om at Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til endringer og forenklinger i regelverket for kontrahering og kontraheringstilskudd for fiskefartøy som fører til likestilling av norske fiskere med utenlandske og som bidrar til en raskere fornying av fiskeflåten

Dokument nr. 8:44 (1996-97), Innst. S. nr. 193 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Talleraas, Jan Petersen, Svein Ludvigsen Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1997 Innst. S. nr. 193 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.05.1997