Årsmelding 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 400 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama årsmelding for 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Meldinga vart lagt ved møteboka.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Debattert i Stortinget 28.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021