Samarbeid for sikkerhet. Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

Meld. St. 17 (2020-2021), Innst. 507 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2021 Innst. 507 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 17 (2020-2021) om en nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar. Målet med strategien er en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri som kan utvikle, produsere og understøtte materiell innenfor områder som er viktige for nasjonale sikkerhetsinteresser og Forsvarets behov. Stortinget vedtok å be regjeringen vurdere å inngå langsiktige avtaler med relevante aktører for å sikre tilstrekkelig logistikkstøtte knyttet til alliert mottak og bereskapssituasjoner, og videre at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021