Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.)

Prop. 83 L (2020-2021), Innst. 343 L (2020-2021), Lovvedtak 102 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 20.04.2021Innst. 343 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 83 L (2020-2021) Endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.), jf. Innst. 343 L (2020-2021). Endringene innebærer blant annet at det innføres et nytt tiltak i form av krav til tilleggstid for permanent oppholdstillatelse ved alvorlige brudd på utlendingsloven. Endringene innebærer også en forankring i loven for ordningen med tilskudd i forbindelse med retur.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 20.04.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 04.05.2021