Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.05.2021 Innst. 390 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark fylke, jf. Innst. 390 S (2020-2021) og Prop. 99 S (2020–2021), Stortinget samtykket i at Bompengeselskap Nord AS får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Bypakke Tenk Tromsø. Samferdselsdepartementet ble videre gitt fullmakt til å inngå avtale med Bompengeselskap Nord AS om delfinansiering av BypakkeTenk Tromsø.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.05.2021
   Votert i Stortinget 11.05.2021