Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å tillate skjenking av brennevin på søndager, høytidsdager og helligdager

Dokument nr. 8:13 (1995-96), Innst. S. nr. 150 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.03.1997 Innst. S. nr. 150 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 15.04.1997