Rapport fra reglementskomiteen om endringer i Stortingets forretningsorden

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.06.2021 Innst. 651 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2021

   Debattert i Stortinget 17.06.2021
   Votert i Stortinget 17.06.2021