Endringer i folketrygdloven (fri utsettelse av foreldrepenger)

Prop. 127 L (2020-2021), Innst. 480 L (2020-2021), Lovvedtak 145 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 480 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven som betyr at alle foreldre får mulighet til å utsette uttak av foreldrepengene til et tidspunkt som passer dem bedre. Med dette fjernes den såkalte fedrekvotefella, som har gjort at en av foreldrene har mister opptjente rettigheter. Hovedregelen om at retten til foreldrepenger og størrelsen på disse skal vurderes på det tidspunktet foreldrene starter sitt uttak, videreføres og er nå lovfestet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021