Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 27.04.2021 Innst. 367 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har fastsatt offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge. Som offisielle samiske navn på Norge er fastsatt Norga (nordsamisk), Vuodna (lulesamisk) og Nöörje (sørsamisk). Som offisielle samiske navn på Kongeriket Norge er fastsatt Norgga gonagasriika (nordsamisk), Vuona gånågisrijkka (lulesamisk) og Nöörjen gånkarïjhke (sørsamisk). Som offisielt kvensk navn på Norge er fastsatt Norja og som som offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge er fastsatt Norjan kuninkhaanvaltakunta.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2021

   Debattert i Stortinget 04.05.2021
   Votert i Stortinget 04.05.2021