Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid

Meld. St. 23 (2020-2021), Innst. 573 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 573 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om museumspolitikk og besluttet å vedlegge den protokollen. Meldingens mål er bl.a. å dra linjer for utviklingen av museumssektoren i et generasjonspespektiv, og å se museene som samfunnsinstitusjoner med sammenbindingskraft og grunnkompetanse som vil være sentralt i den videre utviklingen av det demokratiske Norge. I innstillingen sluttet familie- og kulturkomiteen seg til fem overordnede mål for museumssektoren: solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling, helhetlig samfunnsutvikling, trygg ivaretaking og aktiv samhandling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Debattert i Stortinget 07.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021