Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2020

Dokument 9 (2020-2021), Innst. 590 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Norges Bank Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 590 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Norges Banks representantskaps årsrapport for 2020 er behandlet i Stortinget. Rapporten ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021