Representantforslag om å stanse nedbygging av natur

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 486 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 27.05.2021