Representantforslag om nasjonale retningslinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre

Dokument 8:218 S (2020-2021), Innst. 485 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Stordalen, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 485 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om nasjonale retninglinjer og meldeplikt i eldreomsorgen for å motvirke vold og overgrep mot eldre. Et enstemmig storting har fattet følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen etablere nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldssaker." "Stortinget ber regjeringen etablere meldeplikt til tilsynsmyndighetene når det er grunn til å tro at eldre blir utsatt for vold og overgrep."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 25.05.2021