Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020

Meld. St. 26 (2020-2021), Innst. 561 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 561 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding fra regjeringen om Norges fiskeriavtaler for 2021 og fisket etter avtalene i 2019 og 2020. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 02.06.2021
   Votert i Stortinget 02.06.2021