Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vår felles digitale grunnmur. Mobil-, bredbånds- og internettjenester

Meld. St. 28 (2020-2021), Innst. 511 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 20.05.2021Innst. 511 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Meld. St .28 (2020-2021) og tre representantforslag (Dok 8:129 S, Dok 8:151 S og Dok 8:184 S (2020–2021), jf. Innst. 511 S (2020-2021). Det ble flertall for å be regjeringen: - sikre at hele landet har tilgang til høyhastighetsinternett -komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan man på egnet vis kan nå målet om 100 pst. internettdekning i hele Norge i løpet av 2025 -utrede en rett til høyhastighetsinternett for alle husstander i Norge, -komme tilbake til Stortinget med et forslag der husstandene som i dag mangler alle former for grunnleggende internett, blir prioritert, for å sikre en rask gjennomføring av denne rettigheten. -øke tilskuddsordningene for utbygging av høyhastighetsinternett -innføre krav om full mobil- og internettdekning i alle nye riksveiprosjekter, -utarbeide en plan for utbygging av mobil- og internettdekning langs eksisterende riksveier.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 20.05.2021

  Debattert i Stortinget 31.05.2021
  Votert i Stortinget 01.06.2021