Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2021 Innst. 491 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling 491 S jf. Prop. 174 S om norsk deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om at en forordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet innlemmes i EØS-avtalen. Flertallet samtykket til en slik deltakelse, og vedtaket innebærer at Norge vil delta i EUs forsvarsfond fra opprettelsen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021