Nordisk samarbeid

Meld. St. 27 (2020-2021), Innst. 436 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2021 Innst. 436 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding om nordisk samarbeid for 2020, en årlig melding der viktige hendelser og utviklingstrekk i dette samarbeidet presentes. Det fremkom at Stortinget deler regjeringens ambisjon om å utvikle og forsterke samarbeidet ytterligere, også i den gradvise gjenoppbyggingen av samhandling etter pandemien.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2021

   Debattert i Stortinget 01.06.2021
   Votert i Stortinget 02.06.2021