Riksrevisjonens årsrapport for 2020

Dokument 2 (2020-2021), Innst. 635 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2021 Innst. 635 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2020. Komiteen gir honnør for at Riksrevisjonen har tilpasset seg situasjonen og gjennomført oppgavene sine under pandemien, selv om det har blitt noen forsinkelser. Komiteen viser til at det er gjennomført en rekke forvaltningsrevisjoner, som er svært nyttige for Stortingets kontrollarbeid. Komiteen understreker at kontrollen gjennom etterlevelsesrevisjoner, med at statlige virksomheter bruker pengene slik Stortinget har bestemt, og at de følger lover og regler, er en viktig del av virksomheten som med fordel kan vies større oppmerksomhet. Komiteen merker seg at Riksrevisjonen har et betydelig internasjonalt engasjement, og at dette arbeidet er gjennomført også under utfordrende arbeidsforhold i 2020. Komiteen berømmer Riksrevisjonen for solid arbeid og konstruktivt og godt samarbeid med Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2021

   Debattert i Stortinget 09.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021