Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultur og audiovisuell sektor (2021-2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Prop. 176 S (2020-2021), Innst. 509 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 509 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om etablering av Kreativt Europa, EUs program for kultur og audioviduell sektor (2021-2027). Formålet med dette EU-programmet er å fremme kulturelt og språklig mangfold og kulturarv, samt fremme økonomisk konkurranseevne i sektoren. Programdeltakelsen gir etter hvert store verdier og og økonomiske gevinster til norsk kultur- og audiovisuell sektor. I saldert statsbudjsett 2021 er det bevilget 67,5 mill. kroner til kreativt Europa. Kostnadene til programmet forventes å bli høyere enn opprinnelig budsjettert. Stortinget vedtok som følge av dette å bevilge 52 mill. kroner i ytterligere bidrag for å finansiere programmet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Debattert i Stortinget 28.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021