Valg av to medlemmer og to varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025

Innst. 652 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 03.06.2021 Innst. 652 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt Marit Nybakk (Oslo) og Kårstein Eidem Løvaas (Nøtterøy) som medlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025. Samtidig ble henholdsvis Karin S. Woldseth (Oslo) og Ingebrigt S. Sørfonn (Fitjar) valgt som deres personlige varamedlemmer. Stortinget velger to av de ni medlemmene i styret for Domstoladministrasjonen, og deres personlige varamedlemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2021

   Debattert i Stortinget 10.06.2021
   Votert i Stortinget 10.06.2021