Representantforslag om at regjeringen må orientere Stortinget om amerikansk spionasje mot Norge og sette i gang egne undersøkelser av spionasjen

Dokument 8:296 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (R)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget