Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.2021 Innst. 659 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt tre nye medlemmer, samt ny leder og nestleder, til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Astrid Aas-Hansen ble valgt til leder og Kristin Krohn Devold til nestleder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2021

   Debattert i Stortinget 17.06.2021
   Votert i Stortinget 17.06.2021