Samtykke til opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll

Prop. 230 S (2020-2021)

Status: Stortinget har mottatt en proposisjon fra regjeringen.

Forslag fra Utenriksdepartementet

Saksgang