Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020-2021

Meld. St. 4 (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang