Endringer i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere

Innst. 28 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 22.10.2021 Innst. 28 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endring i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere. Endringen innebærer at regjeringsmedlemmer med mer enn 12 måneders funksjonstid ikke lenger kan få utbetalt én måneds fratredelsesytelse uavkortet når vedkommende har annen inntekt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.10.2021

   Debattert i Stortinget 28.10.2021
   Votert i Stortinget 28.10.2021