Hammerfest kommune sender skriv datert 31. januar 1997 med uttalelse fra formannsskapet om bevaring av posten i Finnmark

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.