Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i utlendingsloven

Prop. 80 L (2021-2022), Innst. 402 L (2021-2022), Lovvedtak 100 (2021-2022)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 24.05.2022Innst. 402 L (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven (tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak), Endringene innebærer at det etableres en statlig tilsynsordning for omsorgen med enslige mindreårige som bor i asylmottak. Statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet, og Statens helsetilsyn skal ha det overordnede faglige ansvaret. Dersom tilsynet avdekker forhold i strid med utlendingsloven og tilhørende forskrifter, kan statsforvalteren gi pålegg til Utlendingsdirektoratet eller driftsoperatøren om å rette forholdet eller om å nedlegge driften. Statens helsetilsyn skal være klageinstans for pålegg som gis av statsforvalteren.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 24.05.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2022