Representantforslag om at de som flyr mest, skal betale mest

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Haltbrekken, Mona Fagerås Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 24.05.2022 Innst. 364 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV-representanter om at de som flyr mest, skal betale mest. Forslaget ble ikke vedtatt.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 24.05.2022

      Debattert i Stortinget 07.06.2022
      Votert i Stortinget 08.06.2022