Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) og forordning (EU), med tilknyttede rettsakter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 31.05.2022 Innst. 435 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2022

   Debattert i Stortinget 08.06.2022
   Votert i Stortinget 08.06.2022