Revidert nasjonalbudsjett 2022

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2022 Innst. 450 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett for 2022, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022 og endringer i Stortingets skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2022. Forslaget fra regjeringen om revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt med endringer som følge av inngått budsjettavtale mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti. Fordi budsjettavtalen ble inngått etter at Innst. 450 S (2021-2022) var avgitt fra finanskomiteens side, er budsjettavtalen er lenket på stortinget.no. For øvrig vises det til referat fra stortingsmøtet 17. juni 2022.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2022

   Debattert i Stortinget 17.06.2022
   Votert i Stortinget 17.06.2022