Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Meld. St. 2 (2021-2022), Innst. 450 S (2021-2022)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 10.06.2022Innst. 450 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett for 2022, proposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022 og endringer i Stortingets skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2022. Forslaget fra regjeringen om revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt med endringer som følge av inngått budsjettavtale mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti. Fordi budsjettavtalen ble inngått etter at Innst. 450 S (2021-2022) var avgitt fra finanskomiteens side, er budsjettavtalen er lenket på stortinget.no. For øvrig vises det til referat fra stortingsmøtet 17. juni 2022.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.06.2022

  Debattert i Stortinget 17.06.2022
  Votert i Stortinget 17.06.2022