Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2022 Innst. 453 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om behandling av personopplysninger. Endringene innebærer etablering av en generell hjemmel for behandling av personopplysninger på yrkestransportlovens område, samt nærmere forskriftsmyndighet. I tillegg gis det en særlig hjemmel for behandling av personopplysninger ved billettering på ferje, som vil avløse midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2022