Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2022 Innst. 466 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2022, jf. Prop. 128 S (2021-2022) Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.) og Innst. 466 (2021-2022) samt fattet en rekke andre vedtak i tilknytning til dette. Stortinget har også vedtatt to anmodninger til regjeringen om å sette ned et lønnsutvalg som ser på lønnssystemet i staten og om å starte et arbeid for å oppnå likelydende hovedtariffavtaler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2022

   Debattert i Stortinget 16.06.2022
   Votert i Stortinget 17.06.2022