Kommunal- og arbeidsministerens redegjørelse om nordisk samarbeid

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra kommunal- og arbeidsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.