Kommunal- og arbeidsministerens redegjørelse om nordisk samarbeid

Hvor er saken nå?

 1. 1 Redegjørelse
 2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra kommunal- og arbeidsministeren

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.