Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker i 2022

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status