Forslag fra stortingsrepresentantene Eilef A. Meland og Kristin Halvorsen om å innføre strengere regler med sikte på å begrense verdipapirforetak og ansatte i verdipapirforetaks adgang til å egenhandle

Dokument nr. 8:48 (1996-97), Innst. S. nr. 206 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eilef A. Meland, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1997 Innst. S. nr. 206 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1997