Forslag fra stortingsrepresentant Vidar Bjørnstad på vegne av Asmund Kristoffersen og Eilef A. Meland oversendt fra Odelstingets møte 13. februar 1997: Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til lovendring som øker aldersgrensen til 26 år for garantert tilleggspensjon for fødte og unge uføre.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet