Utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase 2 i Viken

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2023 Innst. 266 S (2022-2023)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 28.03.2023

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 13.04.2023